Skip to main content Skip to footer


Single-Season History
   Individual Season Records
(since 1991) 
 
Kills
1. 544 - Mary Hamsher (.248) - 2002
2. 539 - Nina Camaioni (.239) - 2009
3. 485 - Carisa Kreichauf (.250) - 2000
485 - Nina Camaioni (.213) - 2010
5. 470 - Shauna Lagatol (.242) - 1999
6. 453 - Tara Vinje (.205) - 1991
453 - Becky Corb (.179) - 2003
8. 451 - Sarah Becker (.000) - 1993
9. 441 - Nina Camaioni (.135) - 2007
10. 440 - Becky Corb (.117) - 2005
 
Kills per set (minimum 5 sets)
1. 4.71 - Carisa Kreichauf (103 sets) - 2000
2. 4.49 - Nina Camaioni (120 sets) - 2009
3. 4.47 - Becky Corb (97 sets) - 2004
4. 4.42 - Mary Hamsher (123 sets) - 2002
5. 4.16 - Becky Corb (109 sets) - 2003
6. 4.05 - Shauna Lagatol (116 sets) - 1999
7. 4.03 - Susanna Leffers (106 sets) - 2003
8. 3.98 - Nina Camaioni (122 sets) - 2010
9. 3.89 - Becky Corb (113 sets) - 2005
10. 3.61 - Faye Lukas (108 sets) - 2012
 
Attack attempts
1. 1430 - Blair Snyder (393-270-1430) - 2006
2. 1424 - Nina Camaioni (441-249-1424) - 2007
3. 1422 - Mary Hamsher (544-191-1422) - 2002
4. 1404 - Nina Camaioni (485-186-1404) - 2010
5. 1362 - Nina Camaioni (539-214-1362) - 2009
6. 1277 - Becky Corb (453-225-1277) - 2003
7. 1256 - Carisa Kreichauf (485-171-1256) - 2000
8. 1238 - Shauna Lagatol (470-171-1238) - 1999
9. 1235 - Becky Corb (440-296-1235) - 2005
10. 1190 - Susanna Leffers (427-236-1190) - 2003
 
Attack pct. (minimum 5 kills)
1. .526 - Kim Colavito (108-7-192) - 1992
2. .341 - Lauren Andersen (19-5-41) - 2014
3. .337 - Jac Bullock (340-84-759) - 2012
4. .335 - Gina Iarocci (357-101-764) - 1990
5. .320 - Karlee Woodward (291-87-638) - 2009
6. .316 - Mindy Maloney (160-47-358) - 2013
7. .315 - Karlee Woodward (356-101-809) - 2007
8. .312 - Aubrey Kirven (80-22-186) - 2010
9. .309 - Jamie Pukl (186-19-540) - 1994
10. .295 - Sarah Becker (323-110-722) - 1994
 
Assists
1. 1421 - Chrissey Cruz (128 sets) - 2007
2. 1202 - Aubrey Kirven (123 sets) - 2009
3. 1197 - Aubrey Kirven (124 sets) - 2010
4. 1186 - Chrissey Cruz (132 sets) - 2006
5. 1168 - Kim Colavito (125 sets) - 1992
6. 1098 - Krystal Biegaj (98 sets) - 2004
7. 1081 - Jess Morgan (129 sets) - 1996
8. 1055 - Marcellee Williams (111 sets) - 2005
9. 1042 - Tera Blevins (99 sets) - 2001
10. 1037 - Kim Colavito (130 sets) - 1991
 
Assists per set (minimum 5 sets)
1. 11.20 - Krystal Biegaj (98 sets) - 2004
2. 11.10 - Chrissey Cruz (128 sets) - 2007
3. 10.53 - Lincy Chacko (88 sets) - 2000
4. 10.53 - Tera Blevins (99 sets) - 2001
5. 10.07 - Lauren Andersen (98 sets) - 2012
6. 9.77 - Aubrey Kirven (123 sets) - 2009
7. 9.69 - Krystal Biegaj (91 sets) - 2003
8. 9.65 - Aubrey Kirven (124 sets) - 2010
9. 9.50 - Marcellee Williams (111 sets) - 2005
10. 9.34 - Kim Colavito (125 sets) - 1992
 
Assist pct. (minimum 5 assists)
1. 58.800 - Krystal Biegaj (882/15 assists 882,0,-882,15) - 2003
2. 45.304 - Tera Blevins (1042/23 assists 1042,0,-1042,23) - 2001
3. 39.125 - Lincy Chacko (939/24 assists 939,0,-939,24) - 1999
4. 18.800 - Kerry Quinn (94/5 assists 94,0,-94,5) - 1999
5. 18.733 - Liz Beauregard (281/15 assists 281,0,-281,15) - 2003
6. 16.786 - Jennifer Mengelt (235/14 assists 235,0,-235,14) - 1999
7. 12.711 - Jess Morgan (572/45 assists 572,0,-572,45) - 1995
8. 7.382 - Patty Menz (251/34 assists 251,0,-251,34) - 1995
9. 2.200 - Colleen Duffy (11/5 assists 11,0,-11,5) - 1999
10. .777 - Krystal Biegaj (1098/1413 assists 1098,24,279,12) - 2004
 
Service aces
1. 80 - Tara Vinje (136 sets) - 1991
2. 70 - Marilyn Percoco (123 sets) - 1992
3. 62 - Tara Vinje (117 sets) - 1990
62 - Marilyn Percoco (134 sets) - 1991
62 - Donna Jacukiewicz (103 sets) - 1990
6. 58 - Kim Colavito (125 sets) - 1992
7. 56 - Sarah Becker (135 sets) - 1991
8. 53 - Kim Colavito (118 sets) - 1990
9. 51 - Shauna Lagatol (136 sets) - 1996
10. 48 - Kim Colavito (136 sets) - 1993
 
Service aces per set (minimum 5 sets)
1. 0.60 - Donna Jacukiewicz (103 sets) - 1990
2. 0.59 - Tara Vinje (136 sets) - 1991
3. 0.57 - Marilyn Percoco (123 sets) - 1992
4. 0.53 - Tara Vinje (117 sets) - 1990
5. 0.50 - Samantha Reeves (6 sets) - 2010
6. 0.47 - Krista Thorsen (76 sets) - 2000
7. 0.46 - Kim Colavito (125 sets) - 1992
8. 0.46 - Marilyn Percoco (134 sets) - 1991
9. 0.45 - Kim Colavito (118 sets) - 1990
10. 0.44 - Marilyn Percoco (106 sets) - 1990
 
Service attempts
1. 575 - Chrissey Cruz (132 sets) - 2006
2. 548 - Nina Camaioni (128 sets) - 2007
3. 526 - Chrissey Cruz (128 sets) - 2007
4. 523 - Brittany Born (120 sets) - 2007
523 - Blair Snyder (132 sets) - 2006
6. 512 - Karlee Woodward (128 sets) - 2007
7. 506 - Anastasia Collins (119 sets) - 2007
8. 446 - Aubrey Kirven (123 sets) - 2009
9. 429 - Karlee Woodward (132 sets) - 2006
429 - Kimi Gabriel (108 sets) - 2006
 
Serve pct. (minimum 5 serves)
1. 1.000 - Stacey Kazalas (17 serves) - 2016
1.000 - Jane Lukas (21 serves) - 2016
1.000 - Casey O'Hanlon (75 serves) - 2011
1.000 - Jane Lukas (12 serves) - 2015
1.000 - Samantha Greenbaum (11 serves) - 2005
1.000 - Rachel Schillinger (10 serves) - 2006
1.000 - Vanessa Gailius (10 serves) - 2011
1.000 - Haley Puddy (5 serves) - 2016
9. .984 - Karlee Woodward (512 serves) - 2007
10. .983 - Danielle Moran (231 serves) - 2005
 
Digs
1. 626 - Brittany Born (120 sets) - 2007
2. 550 - Marilyn Percoco (123 sets) - 1992
3. 540 - Megan Maguire (110 sets) - 2003
4. 520 - Nina Camaioni (128 sets) - 2007
5. 514 - Kristie Veith (137 sets) - 1996
6. 506 - Sarah Becker (122 sets) - 1992
7. 483 - Brittany Born (122 sets) - 2008
8. 480 - Jamie Arndt (103 sets) - 2005
9. 479 - Megan Maguire (123 sets) - 2002
10. 471 - Brittany Born (123 sets) - 2009
 
Digs per set (minimum 5 sets)
1. 5.22 - Brittany Born (120 sets) - 2007
2. 4.91 - Megan Maguire (110 sets) - 2003
3. 4.66 - Jamie Arndt (103 sets) - 2005
4. 4.47 - Marilyn Percoco (123 sets) - 1992
5. 4.37 - Jamie Arndt (95 sets) - 2004
6. 4.15 - Sarah Becker (122 sets) - 1992
7. 4.08 - Erin Cunningham (59 sets) - 2016
8. 4.06 - Nina Camaioni (128 sets) - 2007
9. 4.00 - Kara Schiffer (99 sets) - 2012
10. 3.96 - Brittany Born (122 sets) - 2008
 
Reception pct. (minimum 5 receptions)
1. 1.000 - Karlee Woodward (6 receptions) - 2009
1.000 - Corri Waters (9 receptions) - 2015
1.000 - Danielle Hillman (5 receptions) - 2014
1.000 - Samantha Reeves (11 receptions) - 2010
1.000 - Samantha Greenbaum (7 receptions) - 2005
6. .978 - Krystal Biegaj (90 receptions) - 2004
7. .972 - Faye Lukas (176 receptions) - 2012
8. .971 - Katie Dircks (272 receptions) - 2011
9. .970 - Katie Dircks (504 receptions) - 2012
10. .960 - Christine Lopez (25 receptions) - 2004
 
Block solos
1. 77 - Debbie Snyder (138 sets) - 1996
2. 69 - Tara Vinje (136 sets) - 1991
3. 65 - Debbie Snyder (127 sets) - 1995
4. 45 - Andra Allison (131 sets) - 1997
5. 44 - Tara Vinje (117 sets) - 1990
6. 43 - Kathy South (118 sets) - 1990
7. 42 - Katie Herzog (137 sets) - 1991
8. 41 - Debbie Snyder (108 sets) - 1994
9. 37 - Andra Allison (127 sets) - 1995
10. 36 - Andra Allison (126 sets) - 1996
 
Block assists
1. 129 - Karlee Woodward (128 sets) - 2007
2. 124 - Karlee Woodward (132 sets) - 2006
3. 114 - Rachel Schillinger (128 sets) - 2007
114 - Debbie Snyder (138 sets) - 1996
5. 103 - Karlee Woodward (123 sets) - 2008
6. 89 - Haley Puddy (108 sets) - 2015
7. 87 - Carisa Kreichauf (131 sets) - 1997
8. 86 - Andra Allison (126 sets) - 1996
9. 85 - Rachel Schillinger (127 sets) - 2006
85 - Anastasia Collins (119 sets) - 2007
 
Total blocks
1. 191 - Debbie Snyder (138 sets) - 1996
2. 159 - Karlee Woodward (128 sets) - 2007
3. 155 - Karlee Woodward (132 sets) - 2006
4. 134 - Karlee Woodward (123 sets) - 2008
5. 128 - Tara Vinje (136 sets) - 1991
6. 127 - Rachel Schillinger (128 sets) - 2007
7. 126 - Debbie Snyder (127 sets) - 1995
8. 122 - Andra Allison (126 sets) - 1996
122 - Carisa Kreichauf (131 sets) - 1997
10. 107 - Haley Puddy (108 sets) - 2015
 
Blocks per set (minimum 5 sets)
1. 1.38 - Debbie Snyder (138 sets) - 1996
2. 1.24 - Karlee Woodward (128 sets) - 2007
3. 1.17 - Karlee Woodward (132 sets) - 2006
4. 1.09 - Karlee Woodward (123 sets) - 2008
5. 0.99 - Rachel Schillinger (128 sets) - 2007
6. 0.99 - Debbie Snyder (127 sets) - 1995
7. 0.99 - Haley Puddy (108 sets) - 2015
8. 0.99 - Jennifer LaStella (79 sets) - 1994
9. 0.97 - Andra Allison (126 sets) - 1996
10. 0.94 - Tara Vinje (136 sets) - 1991
 
Points
1. 631.5 - Tara Vinje (453k 80a 69-59b) - 1991
2. 591.5 - Mary Hamsher (544k 24a 9-29b) - 2002
3. 581.5 - Nina Camaioni (539k 31a 2-19b) - 2009
4. 557.5 - Carisa Kreichauf (485k 33a 18-43b) - 2000
5. 541.0 - Nina Camaioni (485k 38a 3-30b) - 2010
6. 537.5 - Shauna Lagatol (470k 34a 17-33b) - 1999
7. 524.5 - Shauna Lagatol (416k 51a 25-65b) - 1996
8. 523.0 - Nina Camaioni (441k 47a 4-62b) - 2007
9. 515.0 - Becky Corb (440k 44a 9-44b) - 2005
10. 504.0 - Susanna Leffers (427k 45a 9-46b) - 2003
 
Points per set (minimum 5 sets)
1. 5.41 - Carisa Kreichauf (103 sets) - 2000
2. 5.06 - Becky Corb (97 sets) - 2004
3. 4.85 - Nina Camaioni (120 sets) - 2009
4. 4.81 - Mary Hamsher (123 sets) - 2002
5. 4.75 - Susanna Leffers (106 sets) - 2003
6. 4.64 - Tara Vinje (136 sets) - 1991
7. 4.63 - Shauna Lagatol (116 sets) - 1999
8. 4.58 - Becky Corb (109 sets) - 2003
9. 4.56 - Becky Corb (113 sets) - 2005
10. 4.43 - Nina Camaioni (122 sets) - 2010
 
Sets played
1. 138 - Debbie Snyder - 1996
2. 137 - Sarah Becker - 1993
137 - Katie Herzog - 1991
137 - Kristie Veith - 1996
5. 136 - Tara Vinje - 1991
136 - Kim Colavito - 1993
136 - Shauna Lagatol - 1996
8. 135 - Erin Darragh - 1996
135 - Sarah Becker - 1991
10. 134 - Marilyn Percoco - 1991
 
Matches played
1. 38 - Tara Vinje - 1991
2. 37 - Debbie Snyder - 1996
37 - Kim Colavito - 1993
37 - Kristie Veith - 1996
37 - Jess Morgan - 1996
37 - Erin Darragh - 1996
37 - Sarah Becker - 1993
37 - Shauna Lagatol - 1996
9. 36 - Jaci Kight - 1996
36 - Karlee Woodward - 2006
36 - Andra Allison - 1995
36 - Wendy Vinje - 1995
36 - Kristen Cowan - 1995
36 - Jess Morgan - 1995
36 - Chrissey Cruz - 2006
36 - Blair Snyder - 2006
36 - Debbie Snyder - 1995
 
   Year-by-Year Leaders   
Attack Pct. (min. 0 attempts)
Season Player G K E TA K/S Pct.
1990 Iarocci, Gina 119 357 101 764 3.0 .335
1991 Vinje, Tara 136 453 233 1074 3.3 .205
1992 Colavito, Kim 125 108 7 192 0.9 .526
1993 Colavito, Kim 136 0 0 0 0.0 .000
1994 Pukl, Jamie 101 186 19 540 1.8 .309
1995 Morgan, Jess 128 50 15 130 0.4 .269
1996 Kight, Jaci 130 230 88 636 1.8 .223
1997 Kreichauf, Carisa 131 227 89 611 1.7 .226
1998 Kight, Jaci 103 337 137 904 3.3 .221
1999 Righter, Katie 39 49 17 120 1.3 .267
2000 Kreichauf, Carisa 103 485 171 1256 4.7 .250
2001 Righter, Katie 100 211 90 501 2.1 .242
2002 Hamsher, Mary 123 544 191 1422 4.4 .248
2003 Maguire, Megan 110 8 2 30 0.1 .200
2004 Greenup, Christina 98 296 113 754 3.0 .243
2005 Schillinger, Rachel 109 191 63 509 1.8 .251
2006 Woodward, Karlee 132 346 121 837 2.6 .269
2007 Woodward, Karlee 128 356 101 809 2.8 .315
2008 Woodward, Karlee 123 206 93 532 1.7 .212
2009 Woodward, Karlee 119 291 87 638 2.4 .320
2010 Kirven, Aubrey 124 80 22 186 0.6 .312
2011 Maloney, Mindy 109 139 64 316 1.3 .237
2012 Bullock, Jac 108 340 84 759 3.1 .337
2013 Maloney, Mindy 98 160 47 358 1.6 .316
2014 Andersen, Lauren 44 19 5 41 0.4 .341
2015 Puddy, Haley 108 265 107 595 2.5 .266
2016 Werts, Molly 92 30 9 75 0.3 .280

Kills
Season Player G K E TA K/S Pct.
1990 Iarocci, Gina 119 357 101 764 3.0 357
1991 Vinje, Tara 136 453 233 1074 3.3 453
1992 Becker, Sarah 122 346 0 0 2.8 346
1993 Becker, Sarah 137 451 0 0 3.3 451
1994 Becker, Sarah 108 323 110 722 3.0 323
1995 Vinje, Wendy 125 273 92 775 2.2 273
1996 Lagatol, Shauna 136 416 190 1178 3.1 416
1997 Kight, Jaci 125 325 158 937 2.6 325
1998 Kight, Jaci 103 337 137 904 3.3 337
1999 Lagatol, Shauna 116 470 171 1238 4.1 470
2000 Kreichauf, Carisa 103 485 171 1256 4.7 485
2001 Hamsher, Mary 109 335 139 972 3.1 335
2002 Hamsher, Mary 123 544 191 1422 4.4 544
2003 Corb, Becky 109 453 225 1277 4.2 453
2004 Corb, Becky 97 434 209 1121 4.5 434
2005 Corb, Becky 113 440 296 1235 3.9 440
2006 Snyder, Blair 132 393 270 1430 3.0 393
2007 Camaioni, Nina 128 441 249 1424 3.4 441
2008 Camaioni, Nina 123 307 165 1057 2.5 307
2009 Camaioni, Nina 120 539 214 1362 4.5 539
2010 Camaioni, Nina 122 485 186 1404 4.0 485
2011 Catanach, Tina 112 304 173 1128 2.7 304
2012 Lukas, Faye 108 390 200 1130 3.6 390
2013 Bullock, Jac 102 292 118 702 2.9 292
2014 Lukas, Jane 96 312 203 959 3.2 312
2015 Cichosz, Molly 105 304 172 919 2.9 304
2016 Ernst, Ann 92 326 210 933 3.5 326

Assists
Season Player G No. Avg/S
1990 Colavito, Kim 118 529 4.48
1991 Colavito, Kim 130 1037 7.98
1992 Colavito, Kim 125 1168 9.34
1993 Colavito, Kim 136 1029 7.57
1994 Morgan, Jess 95 635 6.68
1995 Morgan, Jess 128 572 4.47
1996 Morgan, Jess 129 1081 8.38
1997 Chacko, Lincy 115 780 6.78
1998 Chacko, Lincy 103 848 8.23
1999 Chacko, Lincy 106 939 8.86
2000 Chacko, Lincy 88 927 10.53
2001 Blevins, Tera 99 1042 10.53
2002 Biegaj, Krystal 122 972 7.97
2003 Biegaj, Krystal 91 882 9.69
2004 Biegaj, Krystal 98 1098 11.20
2005 Williams, Marcellee 111 1055 9.50
2006 Cruz, Chrissey 132 1186 8.98
2007 Cruz, Chrissey 128 1421 11.10
2008 Muscarella, Kristen 92 847 9.21
2009 Kirven, Aubrey 123 1202 9.77
2010 Kirven, Aubrey 124 1197 9.65
2011 Andersen, Lauren 112 978 8.73
2012 Andersen, Lauren 98 987 10.07
2013 Andersen, Lauren 98 793 8.09
2014 McShea, Kelly 68 487 7.16
2015 Werts, Molly 104 734 7.06
2016 Werts, Molly 92 378 4.11

Service Aces
Season Player G No. Avg/S
1990 Jacukiewicz, Donna 103 62 0.60
Vinje, Tara 117 62 0.53
1991 Vinje, Tara 136 80 0.59
1992 Percoco, Marilyn 123 70 0.57
1993 Colavito, Kim 136 48 0.35
1994 Pukl, Jamie 101 25 0.25
1995 Allison, Andra 127 47 0.37
1996 Lagatol, Shauna 136 51 0.38
1997 Kreichauf, Carisa 131 40 0.31
1998 Kight, Jaci 103 33 0.32
1999 Chacko, Lincy 106 35 0.33
Kreichauf, Carisa 110 35 0.32
2000 Thorsen, Krista 76 36 0.47
2001 Thorsen, Krista 108 42 0.39
2002 Corb, Becky 108 45 0.42
2003 Leffers, Susanna 106 45 0.42
2004 Corb, Becky 97 31 0.32
2005 Corb, Becky 113 44 0.39
2006 Cruz, Chrissey 132 41 0.31
2007 Camaioni, Nina 128 47 0.37
2008 Collins, Stasia 117 30 0.26
2009 Camaioni, Nina 120 31 0.26
2010 Camaioni, Nina 122 38 0.31
2011 Frac, Elena 80 35 0.44
2012 Bullock, Jac 108 37 0.34
2013 Duzey, Micah 97 38 0.39
2014 Duzey, Micah 96 26 0.27
2015 Duzey, Micah 106 24 0.23
2016 Mondon, Megan 78 19 0.24

Blocks
Season Player G BS BA Total Avg/S
1990 Vinje, Tara 117 44 59 103 0.88
1991 Vinje, Tara 136 69 59 128 0.94
1992 Vinje, Wendy 111 27 49 76 0.68
1993 Snyder, Debbie 120 15 20 35 0.29
1994 Snyder, Debbie 108 41 46 87 0.81
1995 Snyder, Debbie 127 65 61 126 0.99
1996 Snyder, Debbie 138 77 114 191 1.38
1997 Kreichauf, Carisa 131 35 87 122 0.93
1998 Allison, Andra 104 14 71 85 0.82
1999 Kreichauf, Carisa 110 20 35 55 0.50
2000 Kreichauf, Carisa 103 18 43 61 0.59
2001 Righter, Katie 100 20 44 64 0.64
2002 Smith, Kelly 117 7 48 55 0.47
2003 Leffers, Susanna 106 9 46 55 0.52
2004 Snyder, Blair 98 14 40 54 0.55
2005 Lopez, Christine 110 11 78 89 0.81
2006 Woodward, Karlee 132 31 124 155 1.17
2007 Woodward, Karlee 128 30 129 159 1.24
2008 Woodward, Karlee 123 31 103 134 1.09
2009 Woodward, Karlee 119 25 69 94 0.79
2010 Bullock, Jac 124 22 65 87 0.70
2011 Maloney, Mindy 109 21 48 69 0.63
2012 Bullock, Jac 108 18 62 80 0.74
2013 Maloney, Mindy 98 14 78 92 0.94
2014 Maloney, Mindy 96 4 50 54 0.56
2015 Puddy, Haley 108 18 89 107 0.99
2016 Puddy, Haley 95 20 64 84 0.88

Digs
Season Player G No. Avg/S
1990 Percoco, Marilyn 106 166 1.57
1991 Percoco, Marilyn 134 184 1.37
1992 Percoco, Marilyn 123 550 4.47
1993 Becker, Sarah 137 342 2.50
1994 Becker, Sarah 108 226 2.09
1995 Allison, Andra 127 252 1.98
1996 Veith, Kristie 137 514 3.75
1997 Veith, Kristie 123 368 2.99
1998 Lagatol, Shauna 106 294 2.77
1999 Veith, Kristie 114 339 2.97
2000 Kreichauf, Carisa 103 365 3.54
2001 Thorsen, Krista 108 341 3.16
2002 Maguire, Megan 123 479 3.89
2003 Maguire, Megan 110 540 4.91
2004 Arndt, Jamie 95 415 4.37
2005 Arndt, Jamie 103 480 4.66
2006 Snyder, Blair 132 466 3.53
2007 Born, Brittany 120 626 5.22
2008 Born, Brittany 122 483 3.96
2009 Born, Brittany 123 471 3.83
2010 Born, Brittany 122 462 3.79
2011 Pressler, Janet 99 363 3.67
2012 Schiffer, Kara 99 396 4.00
2013 Schiffer, Kara 98 271 2.77
2014 Duzey, Micah 96 324 3.38
2015 Duzey, Micah 106 380 3.58
2016 Cunningham, Erin 59 241 4.08

   Team Season Records   
Kills
1. 1779 (.168) - 2007
2. 1559 (.159) - 1999
3. 1556 (.150) - 2002
4. 1555 (.140) - 2006
5. 1552 (.174) - 1997
6. 1516 (.176) - 2000
7. 1497 (.147) - 2003
8. 1481 (.179) - 2010
9. 1476 (.257) - 1992
10. 1468 (.186) - 2009
 
Kills per set
1. 13.90 (128 sets) - 2007
2. 13.66 (111 sets) - 2000
3. 13.61 (110 sets) - 2003
4. 13.46 (98 sets) - 2004
5. 13.21 (118 sets) - 1999
6. 12.94 (109 sets) - 2001
7. 12.65 (123 sets) - 2002
8. 12.65 (113 sets) - 2005
9. 12.61 (108 sets) - 2012
10. 12.25 (106 sets) - 1998
 
Attack attempts
1. 5366 (1779-878-5366) - 2007
2. 5057 (1555-847-5057) - 2006
3. 4765 (1559-800-4765) - 1999
4. 4691 (1556-852-4691) - 2002
5. 4685 (1552-739-4685) - 1997
6. 4600 (1516-706-4600) - 2000
7. 4574 (1497-824-4574) - 2003
8. 4523 (1411-724-4523) - 2001
9. 4400 (1481-693-4400) - 2010
10. 4396 (1324-718-4396) - 2008
 
Attack pct.
1. .335 (357-101-764) - 1990
2. .257 (1476-513-3745) - 1992
3. .199 (1362-605-3802) - 2012
4. .186 (1468-695-4150) - 2009
5. .182 (1319-640-3738) - 2004
6. .179 (1481-693-4400) - 2010
7. .177 (1003-507-2796) - 1994
8. .176 (1516-706-4600) - 2000
9. .174 (1552-739-4685) - 1997
10. .170 (1186-604-3425) - 2013
 
Assists
1. 1628 (128 sets) - 2007
2. 1406 (123 sets) - 2002
3. 1380 (118 sets) - 1999
4. 1378 (124 sets) - 2010
5. 1370 (123 sets) - 2009
6. 1360 (132 sets) - 2006
7. 1346 (111 sets) - 2000
8. 1319 (110 sets) - 2003
9. 1300 (138 sets) - 1997
10. 1280 (108 sets) - 2012
 
Assists per set
1. 12.72 (128 sets) - 2007
2. 12.13 (111 sets) - 2000
3. 12.10 (98 sets) - 2004
4. 11.99 (110 sets) - 2003
5. 11.85 (108 sets) - 2012
6. 11.69 (118 sets) - 1999
7. 11.67 (109 sets) - 2001
8. 11.43 (123 sets) - 2002
9. 11.28 (113 sets) - 2005
10. 11.14 (123 sets) - 2009
 
Assist pct.
1. 21.562 (1380/64 assists 1380,0,-1380,64) - 1999
2. 8.636 (855/99 assists 855,0,-855,99) - 1995
3. .570 (1186/2079 assists 1186,50,822,21) - 2004
4. .494 (1275/2583 assists 1275,78,1162,68) - 2005
5. .380 (1360/3583 assists 1360,105,2045,73) - 2006
6. .368 (1095/2975 assists 1095,0,1880,0) - 1990
7. .342 (1378/4025 assists 1378,44,2561,42) - 2010
8. .340 (1370/4035 assists 1370,65,2542,58) - 2009
9. .334 (1280/3833 assists 1280,56,2425,72) - 2012
10. .323 (1105/3423 assists 1105,51,2199,68) - 2013
 
Service aces
1. 350 (138 sets) - 1991
2. 310 (119 sets) - 1990
3. 284 (125 sets) - 1992
4. 203 (111 sets) - 2000
5. 201 (138 sets) - 1997
6. 200 (128 sets) - 2007
7. 199 (128 sets) - 1995
8. 191 (118 sets) - 1999
9. 188 (132 sets) - 2006
10. 185 (112 sets) - 2011
185 (124 sets) - 2010
 
Service aces per set
1. 2.61 (119 sets) - 1990
2. 2.54 (138 sets) - 1991
3. 2.27 (125 sets) - 1992
4. 1.83 (111 sets) - 2000
5. 1.65 (112 sets) - 2011
6. 1.62 (118 sets) - 1999
7. 1.58 (106 sets) - 1998
8. 1.56 (128 sets) - 2007
9. 1.55 (128 sets) - 1995
10. 1.55 (110 sets) - 2003
 
Service attempts
1. 3366 (128 sets) - 2007
2. 2978 (132 sets) - 2006
3. 2575 (123 sets) - 2009
4. 2530 (124 sets) - 2010
5. 2425 (113 sets) - 2005
6. 2289 (108 sets) - 2012
7. 2249 (123 sets) - 2008
8. 2234 (112 sets) - 2011
9. 2225 (98 sets) - 2004
10. 2194 (108 sets) - 2015
 
Serve pct.
1. .933 (3366 serves) - 2007
2. .920 (2225 serves) - 2004
3. .912 (2978 serves) - 2006
4. .899 (2575 serves) - 2009
5. .899 (2425 serves) - 2005
6. .898 (2249 serves) - 2008
7. .897 (2530 serves) - 2010
8. .896 (2194 serves) - 2015
9. .892 (2289 serves) - 2012
10. .887 (2130 serves) - 2013
 
Digs
1. 2615 (125 sets) - 1992
2. 2404 (128 sets) - 2007
3. 2281 (138 sets) - 1997
4. 2019 (132 sets) - 2006
5. 1994 (111 sets) - 2000
6. 1963 (123 sets) - 2002
7. 1928 (123 sets) - 2008
8. 1891 (124 sets) - 2010
9. 1884 (118 sets) - 1999
10. 1699 (109 sets) - 2001
 
Digs per set
1. 20.92 (125 sets) - 1992
2. 18.78 (128 sets) - 2007
3. 17.96 (111 sets) - 2000
4. 16.53 (138 sets) - 1997
5. 15.97 (118 sets) - 1999
6. 15.96 (123 sets) - 2002
7. 15.90 (98 sets) - 2004
8. 15.83 (106 sets) - 1998
9. 15.67 (123 sets) - 2008
10. 15.62 (108 sets) - 2012
 
Reception pct.
1. .941 (2191 receptions) - 2012
2. .927 (2274 receptions) - 2010
3. .922 (2369 receptions) - 2009
4. .921 (2163 receptions) - 2013
5. .919 (2294 receptions) - 2011
6. .913 (2912 receptions) - 2007
7. .913 (2216 receptions) - 2015
8. .912 (2025 receptions) - 2016
9. .911 (2095 receptions) - 2014
10. .904 (2248 receptions) - 2008
 
Block solos
1. 203 (138 sets) - 1997
2. 169 (138 sets) - 1991
3. 156 (119 sets) - 1990
4. 144 (125 sets) - 1992
5. 129 (109 sets) - 1994
6. 127 (128 sets) - 1995
7. 70 (132 sets) - 2006
8. 65 (123 sets) - 2008
65 (128 sets) - 2007
10. 56 (109 sets) - 2001
 
Block assists
1. 497 (128 sets) - 2007
2. 433 (132 sets) - 2006
3. 413 (138 sets) - 1997
4. 327 (108 sets) - 2015
5. 321 (123 sets) - 2008
6. 287 (106 sets) - 1998
7. 278 (124 sets) - 2010
8. 273 (113 sets) - 2005
9. 268 (105 sets) - 2013
10. 250 (95 sets) - 2016
 
Total blocks
1. 409.5 (138 sets) - 1997
2. 313.5 (128 sets) - 2007
3. 286.5 (132 sets) - 2006
4. 277.0 (119 sets) - 1990
5. 271.5 (138 sets) - 1991
6. 259.5 (125 sets) - 1992
7. 247.5 (109 sets) - 1994
8. 235.0 (128 sets) - 1995
9. 225.5 (123 sets) - 2008
10. 198.5 (108 sets) - 2015
 
Blocks per set
1. 2.97 (138 sets) - 1997
2. 2.45 (128 sets) - 2007
3. 2.33 (119 sets) - 1990
4. 2.27 (109 sets) - 1994
5. 2.17 (132 sets) - 2006
6. 2.08 (125 sets) - 1992
7. 1.97 (138 sets) - 1991
8. 1.86 (106 sets) - 1998
9. 1.84 (128 sets) - 1995
10. 1.84 (108 sets) - 2015
 
Points
1. 2292.5 (1779k 200a 65-497b) - 2007
2. 2162.5 (1552k 201a 203-413b) - 1997
3. 2068.5 (1447k 350a 169-205b) - 1991
4. 2029.5 (1555k 188a 70-433b) - 2006
5. 2019.5 (1476k 284a 144-231b) - 1992
6. 1893.0 (1556k 182a 55-200b) - 2002
7. 1883.5 (1559k 191a 51-165b) - 1999
8. 1866.0 (1516k 203a 47-200b) - 2000
9. 1849.0 (1481k 185a 44-278b) - 2010
10. 1808.5 (1497k 171a 48-185b) - 2003
 
Points per set
1. 17.91 (128 sets) - 2007
2. 16.81 (111 sets) - 2000
3. 16.44 (110 sets) - 2003
4. 16.23 (98 sets) - 2004
5. 16.16 (125 sets) - 1992
6. 15.96 (118 sets) - 1999
7. 15.75 (113 sets) - 2005
8. 15.71 (109 sets) - 2001
9. 15.70 (106 sets) - 1998
10. 15.67 (138 sets) - 1997
 
Sets played
1. 138 - 1991
138 - 1997
3. 132 - 2006
4. 128 - 1995
128 - 2007
6. 125 - 1992
7. 124 - 2010
8. 123 - 2008
123 - 2002
123 - 2009
 
Matches played
1. 38 - 1991
2. 37 - 1997
3. 36 - 1995
36 - 2006
5. 34 - 2010
34 - 2002
34 - 2007
8. 33 - 2008
33 - 1992
33 - 2009
33 - 1999
 
   Team Season Year-by-Year   

Offense

Season sp-mp k k/s e ta pct a a/s sa sa/s se
1990................ 119-31 357 3.00 101 764 .335 1095 9.20 310 2.61 266
1991................ 138-38 1447 10.49 892 4102 .135 1191 8.63 350 2.54 0
1992................ 125-33 1476 11.81 513 3745 .257 1228 9.82 284 2.27 0
1993................ 0-0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0
1994................ 109-31 1003 9.20 507 2796 .177 872 8.00 135 1.24 0
1995................ 128-36 1119 8.74 588 3411 .156 855 6.68 199 1.55 259
1996................ 0-0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0
1997................ 138-37 1552 11.25 739 4685 .174 1300 9.42 201 1.46 0
1998................ 106-30 1299 12.25 746 4244 .130 1075 10.14 168 1.58 0
1999................ 118-33 1559 13.21 800 4765 .159 1380 11.69 191 1.62 348
2000................ 111-31 1516 13.66 706 4600 .176 1346 12.13 203 1.83 0
2001................ 109-29 1411 12.94 724 4523 .152 1272 11.67 154 1.41 173
2002................ 123-34 1556 12.65 852 4691 .150 1406 11.43 182 1.48 0
2003................ 110-29 1497 13.61 824 4574 .147 1319 11.99 171 1.55 0
2004................ 98-28 1319 13.46 640 3738 .182 1186 12.10 142 1.45 179
2005................ 113-32 1429 12.65 832 4248 .141 1275 11.28 170 1.50 246
2006................ 132-36 1555 11.78 847 5057 .140 1360 10.30 188 1.42 261
2007................ 128-34 1779 13.90 878 5366 .168 1628 12.72 200 1.56 225
2008................ 123-33 1324 10.76 718 4396 .138 1223 9.94 131 1.07 230
2009................ 123-33 1468 11.93 695 4150 .186 1370 11.14 158 1.28 260
2010................ 124-34 1481 11.94 693 4400 .179 1378 11.11 185 1.49 261
2011................ 112-31 1200 10.71 661 3727 .145 1099 9.81 185 1.65 252
2012................ 108-28 1362 12.61 605 3802 .199 1280 11.85 153 1.42 248
2013................ 105-28 1186 11.30 604 3425 .170 1105 10.52 152 1.45 240
2014................ 96-29 1012 10.54 611 3160 .127 954 9.94 131 1.36 270
2015................ 108-31 1190 11.02 631 3519 .159 1081 10.01 118 1.09 229
2016................ 95-27 1072 11.28 586 3249 .150 994 10.46 119 1.25 235
 

Defense

Season dig d/s re bs ba tb b/s be bhe points pts/s
1990................ 700 5.88 372 156 242 398 3.34 233 0 944.0 7.93
1991................ 697 5.05 0 169 205 374 2.71 0 0 2068.5 14.99
1992................ 2615 20.92 0 144 231 375 3.00 0 0 2019.5 16.15
1993................ 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
1994................ 1074 9.85 0 129 237 366 3.36 0 0 1385.5 12.71
1995................ 1256 9.81 308 127 216 343 2.68 132 99 1553.0 12.13
1996................ 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
1997................ 2281 16.53 0 203 413 616 4.46 0 0 2162.5 15.67
1998................ 1678 15.83 0 54 287 341 3.22 0 0 1664.5 15.70
1999................ 1884 15.97 244 51 165 216 1.83 59 64 1883.5 15.96
2000................ 1994 17.96 0 47 200 247 2.23 0 0 1866.0 16.81
2001................ 1699 15.59 0 56 183 239 2.19 0 0 1712.5 15.71
2002................ 1963 15.96 0 55 200 255 2.07 0 0 1893.0 15.39
2003................ 1698 15.44 0 48 185 233 2.12 0 0 1808.5 16.44
2004................ 1558 15.90 196 37 185 222 2.27 47 21 1590.5 16.22
2005................ 1669 14.77 239 44 273 317 2.81 55 68 1779.5 15.74
2006................ 2019 15.30 305 70 433 503 3.81 52 73 2029.5 15.37
2007................ 2404 18.78 253 65 497 562 4.39 59 97 2292.5 17.91
2008................ 1928 15.67 215 65 321 386 3.14 55 127 1680.5 13.66
2009................ 1658 13.48 185 36 237 273 2.22 47 58 1780.5 14.47
2010................ 1891 15.25 167 44 278 322 2.60 39 42 1849.0 14.91
2011................ 1468 13.11 186 38 199 237 2.12 65 66 1522.5 13.59
2012................ 1687 15.62 130 52 237 289 2.68 53 72 1685.5 15.60
2013................ 1405 13.38 170 38 268 306 2.91 40 68 1510.0 14.38
2014................ 1305 13.59 187 12 205 217 2.26 38 53 1257.5 13.09
2015................ 1391 12.88 193 35 327 362 3.35 46 54 1506.5 13.94
2016................ 1278 13.45 178 44 250 294 3.09 35 36 1360.0 14.32
 

proud sponsors of greyhound athletics